Feb 20

บอลสเต็ป- แคน

แคน เครื่องดนตรีไทย

แคน เครื่องดนตรีไทย

แคน เป็นเครื่องดนตรีพื้นเมืองประเภทเครื่องเป่าของชนชาวลาว ซึ่งประกอบด้วยไม้วางขนาดต่างๆ  แคนเป็นสัญลักษณ์ของชาติพันธุ์ลาว ซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน ซึ่งแคนเป็นเครื่องดนตรีที่มีลิ้นโลหะ เสียงเกิดจากลมผ่านลิ้นโลหะไปตามลำไม้ที่เป็นลูกแคน การเป่าแคนต้องใช้ทั้งเป่าลมเข้าและดูดลมออกด้วย ดังนั้นใครที่ไม่เคยเป่ามาก่อนจะเป็นเรื่องยากมากในการเป่า และแคนนนั้นมีหลายขนาด บางขนาดมีเสียงประสานอยู่ด้วย เครื่องดนตรีแคน ยังไม่ทราบว่าใครเป็นผู้ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมา และทำไมจึงชื่อแคน บอลสเต็ป

แคน เครื่องดนตรีไทย

แคน เครื่องดนตรีไทย

ส่วนประเภทของแคนนั้นมีหลายประเภท ซึ่งจะนับจำนวนตามลูก  คือ แคนหก มีลูกแคน 3 คู่ (6 ลูก) ซึ่งเป็นแคนขนาดเล็ก สำหรับเด็กหรือผู้เริ่มฝึกหัดใช้เป่าเพลงง่าย ๆ แคนเจ็ด มีลูกแคน 7 คู่ (14 ลูก) ซึ่ง เป็นแคนขนาดกลาง จะมีเสียงตามโน๊ตครบ 7 เสียง แคนแปด ใหญ่กว่าแคนเจ็ด มีลูกแคน 8 คู่ (16 ลูก) คือ มีเสียง โด เร มี ฟา ซอล ลา ที โด ต่อมาเป็นแคนเก้า มีลูกแคน 9 คู่ (18 ลูก) ใหญ่ที่สุด มีเสียงต่ำที่สุด ต้องใช้ลมในการเป่ามากที่สุดในจำนวนแคนด้วยกัน สรุปแล้วจึงมีลูกแคนทั้งหมด 9 คู่ และที่สำคัญคือเป็นแคนเสียงต่ำที่ใช้เป่าให้เป็นเสียงเบสในการเป่าแบบแคนวง แต่ในปัจจุบันวงดนตรีพื้นเมืองนิยมใช้พิณเบสหรือเบสของดนตรีสากล ซึ่งทำให้แคน 9 จางหาย บอลสเต็ป จึงทำให้คนรุ่นหลัง ไม่มีโอกาสที่จะได้เห็น ได้สัมผัสเสียงของแคน 9 อีกเลย ส่วนแคนสิบ เป็นแคนที่ปรับปรุงมาจากแคนแปด โดยผู้ประดิษฐ์และออกแบบ ชื่อ สำเร็จ คำโมง แต่ในระยะหลังไม่เป็นที่นิยมมากนัก แต่ไม่เป็นที่แพร่หลายจึงทำให้แคนสิบหายสาญสูญไปและไม่มีผู้สืบทอดผลงาน บอลสเต็ป

Feb 06

เครื่องดนตรีไทย – ขลุ่ย(แทงบอลออนไลน์ )

เครื่องดนตรีไทย ขลุ่ย

เครื่องดนตรีไทย ขลุ่ย

เครื่องดนตรีโบราณของไทยอีกชนิดหนึ่งซึ่งเป็นเครื่องเป่า นั้นก็คือ ขลุ่ย มีการสันนิษฐานว่า อาจจะเกิดขึ้นก่อนหรือในสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี ซึ่งร่วมกับสมัยเครื่องดนตรี จำพวก สันนิษฐานว่า อาจจะเกิดขึ้นก่อนหรือในสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี ที่มีหลักฐานสำคัญที่ชัดเจนซึ่งค้นพบใน ในกฎมนเฑียรบาลสมัยพระบรมไตรโลกนาถ (พ.ศ. 1991-2031) แห่งกรุงศรีอยุธยา โดยมีเนื้อความที่ว่า “ห้ามร้องเพลงหรือเป่าขลุ่ย เป่าปี่ สีซอ ดีดกระจับปี่ ดีดจะเข้ ตีตะโพนในเขตพระราชฐาน” ซึ่งก่อนที่จะมาเป็นรูปร่างเป็นขุล่ยในปัจจุบัน ได้รับการพัฒนา แทงบอลออนไลน์  วิวัฒนาการมายาวนานมากแล้ว ซึ่นต้นกำเนิดขึ้นมาจาก ปี่อ้อซึ่งตัวปี่หรือเลาทำจากไม้รวกท่อนเดียวไม่มีข้อ และมีลิ้นซึ่งทำด้วยไม้อ้อลำเล็กสำหรับเป่าให้เกิดเสียง  หลังจากนั้นก็ได้วิวัฒนาการรูปร่าง และวิธีการเล่นจนกลับกลายมาเป็นดังที่เราเห็นในปัจจุบัน แทงบอลออนไลน์

การเปลี่ยนแปลงรูปร่างของขลุ่ยก็เป็นเพราะคนไทยเป็นคนที่มีพรสวรรค์ทางศิลปะ เราจะเห็นได้ว่างานหัตถกรรมของไทยงดงามไม่แพ้ของชนชาติใดในโลก ประกอบกับความคิดที่คนไทยนั้นรูปจักประยุกต์ คิดสร้างสรรค์ที่มีอยู่มากมายอย่างเต็มที่จนล้นออกมาเกิดมาเป็นมรดกทางด้านศิลปวัฒนธรรมอยู่เป็นจำนวนมาก ขลุ่ยก็เช่นเดียวกัน และนอกจากขลุ่ยแล้วนั้น ที่สืบทอดลักษณะและรูปร่างดั่งเดิมมาตั้งแต่โบราณกาลแล้ว ต่อมาบรรพบุรุษของเรายังได้คิดค้นขลุ่ยเพิ่มอีกหลายชนิด ซึ่งบางชนิดไว้สำหรับเล่นคู่กัน ค่อยประสานเสียงให้มีความไพเราะ และเพื่อใช้กาลเล่นละครดึกดำบรรพ์ และยังมีขลุ่ยอีกมากมายที่ใช้เล่นผสม ผสานเสียงกับวงดนตรี ซึ่งบางครั้งก็เล่นคู่กับขลุ่ยด้วย แต่บางครั้งอาจเล่นแยกไปคู่กับดนตรีชนิดอื่น แต่ ปัจจุบันนี้ขลุ่ยที่ยังมีผู้นิยมเล่นมากที่สุด มี 3 ประเภท ก็คือ –ขลุ่ยเพียงออ –ขลุ่ยหลีบ –ขลุ่ยอู้  แทงบอลออนไลน์

Jan 29

เครื่องดรตรีไทย(sbo) – ซอสามสาย

เครื่องดนตรี ซอสามสาย เครื่องดนตรีไทย

เครื่องดนตรี ซอสามสาย เครื่องดนตรีไทย

จะกล่าวถึงเครื่องดนตรีไทยประเภทสาย(sbo) แล้วววันนี้เราจะกล่าวถึง ซอสามสาย ซึ่งมีขนาดที่ใหญ่กว่าซออู้หรือซอด้วง และความพิเศษของซอสามสายคือมีสายคันชักอิสระ กะโหลกซอมีขนาดใหญ่ ทำให้เครื่องดนตรีชนิดนี้เป็นเครื่องดนตรีทีสง่า ซึ่งผู้เล่นจะเล่นในตำแหน่งหน้าของวงดนตรีของไทย

เครื่องดนตรี ซอสามสาย เครื่องดนตรีไทย

เครื่องดนตรี ซอสามสาย เครื่องดนตรีไทย

ประวัติความเป็นมาของ ซอสามสาย แต่ก่อนรูปร่างของซอสามสาย ยังไม่สวยงามดังที่เราๆ เห็นกันในปัจจุบัน จนมาถึงช่วงต้นของกรุงรัตนโกสินทร์ ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย หรือรัชกาลที่ 2 ท่าทรงเป็นอัจฉริยภาพในทางศิลปะด้านต่างๆ อาทิ ทรงเกะสลักบานประตูของพระวิหารวัดสุทัศน์ด้วยตัวพระองค์เอง และซอสามสายก็ยังเป็นสิ่งที่ท่าทรงโปรดปรานเป็นอย่างมาก พระองค์จึงได้มีความคิดที่จะประดิษฐ์ให้ได้ความปราณีมากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มความงดงาม จนออกมาเป็นที่เราพบเห็นในปัจจุบัน และส่วนประกอบต่างๆ ของซอสามสาย ประกอบด้วย ทวนบน ด้านในของทวนบนนี้จะเป็นโพรง ซึ่งเจาะรูด้านข้างใส่ลูกบิด 3 ลูก ทวนบนนี้มีหน้าที่ทำให้เกิดเสียง ความถี่ของเสียง เปรียบเสมือนท่ออากาศ ส่วนต่อไปของซอสามสายคือ ทวนล่างเป็นส่วนที่ต่อจากทวนบนมีรูปทรงเป็นกระบอกทำหน้าที่สำหรับกดนิ้ว และเป็นที่สำหรับผูก รัดอก ส่วนต่อมาคือ ถ่วงหน้า ถือว่าชิ้นส่วนสำคัญที่ติดอยู่ตรงหน้าซอ คุมความถี่ของเสียงที่เกิดขึ้น การควบคุมเสียงดังกล่าวจะทำให้เกิดเสียงนุ่มนวล และไพเราะชวนให้หลงไหลมากขึ้น ส่วนต่อไปคือหย่อง ทำด้วยไม้ไผ่ ลายทั้งสองของหย่องคว้านเป็นเบ้าขนมครกเพื่อทำให้เสียง เพื่อเพิ่มความกังวาลให้กับเสียงที่ส่งออกมา และส่วนสุด(sbo)ท้ายของซอสามสายคือ คันสีที่เราเรียกว่าคันชัก นิยมที่จะใช้ไม้แก้วทำ เพราะความเป็นไม้เนื้อแข็ง ลายไม้สวย คันสีประกอบด้วยไม้และหางม้า คันสีนั้นเหลาเป็นรูปคันศร(sbo)

Dec 04

เครื่องดนตรี – ผีผา(Pipa)

เครื่องดนตรี  ผีผา(Pipa) เครื่องดนตรีจีน

เครื่องดนตรี ผีผา(Pipa) เครื่องดนตรีจีน

Pipa (ในภาษาจีนกลางจะออกเสียงว่า ผิ-ผะ แต่คนไทยเรียก ผีผา) เป็นเครื่องดนตรีที่มีประวัติยาวนานกว่า 1,000 ปี ซึ่งจีน
ได้รับอิทธิพลมาจากตะวันตก เป็นเครื่องดนตรีประเภทดีดที่มีความไพเราะ มีลูกเล่นแพรวพราวในการบรรเลง ซึ่งผู้บรรเลง
ต้องมีความสามารถสูง เนื่องจากเพลงที่บรรเลงส่วนใหญ่จะเป็นเพลงเร็ว
มีเครื่องดนตรีหลายชนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีพัฒนาการมาจากผีผานี้ เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี และเวียดนาม
ผีผายังใช้เล่นในดนตรีประเภทร็อกด้วย เช่น วงอินคูบัส(Incubus)ในแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกาใช้ผีผาในเพลง
“Aqueous Transmission” บรรเลงโดยนักกีตาร์ของวง

เครื่องดนตรี  ผีผา(Pipa) เครื่องดนตรีจีน

เครื่องดนตรี ผีผา(Pipa) เครื่องดนตรีจีน

ลักษณะท่านั่ง
ผู้บรรเลงผีผาส่วนใหญ่จะมีลักษณะท่านั่ง 2 ลักษณะคือ การนั่งไขว่ห้าง และการนั่งตามสบาย  ขึ้นอยู่กับความถนัดของผู้บรรเลง ซึ่งจะเลือกนั่งในลักษณะใดก็ได้ Read the rest of this entry »

Oct 30

เครื่องดนตรี – เปียโน

เครื่องดนตรี

เครื่องดนตรี

เปียโน
เปียโน เป็นเครื่องดนตรีขนาดใหญ่ที่สร้างเสียงเมื่อคีย์ถูกกดและกลไกภายในเครื่องตีสาย คำว่าเปียโนเป็นตัวย่อของคำว่า ปีอาโนฟอเต (pianoforte) – (ออกเสียงว่า ปี-อ๊า-โน่-ฟอ-เต้) ซึ่งเป็นคำภาษาอิตาลีที่แปลว่า “เบาดัง” มาจากความสามารถของเปียโนที่จะปรับความดังเบาตามแรงที่กดคีย์
ในฐานะเครื่องสาย เปียโนมีความคล้ายคลึงกับคลาวิคอร์ด (clavichord) และฮาร์ปซิคอร์ด (harpsichord) จะแตกต่างกันเพียงวิธีการสร้างเสียง สายฮาร์พซิคอร์ดจะถูกดีดหรือเกาโดยขนนก ส่วนสายของคลาวิคอร์ดจะถูกเคาะด้วยกลไกที่จะยังคงสัมผัสกับสายอยู่ตลอดเวลาหลังการเคาะ เพื่อบังคับความถี่ของการสั่น ส่วนสายเปียโนถูกเคาะด้วยลิ่มที่สะท้อนกลับในทันที เพื่อให้เกิดการสั่นของสายอย่างเป็นอิสระ
เปียโนเป็นเครื่องดนตรีที่ำสำคัญในดนตรีคลาสสิกตะวันตก ดนตรีแจ๊ซ ภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ และดนตรีอีกหลายรูปแบบ เปียโนยังเป็นเครื่องดนตรีที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในหมู่ชนชั้นกลางและชนชั้นสูง

เปียโนในยุคแรกเริ่ม
เปียโนถูกคิดค้นขึ้นที่เมืองฟลอเรนซ์ ประเทศอิตาลี โดยบาร์โทโลเมโอ คริสโตโฟรี รายละเอียดเวลาที่คริสโตโฟรีประดิษฐ์เปียโนเครื่องแรกนั้นไม่ชัดเจน แต่จากบันทึกของครอบครัวเมดิชิ ผู้ที่ว่าจ้างคริสโตโฟรี ปรากฏว่ามีเปียโนตั้งแต่ปี ค.ศ. 1700 คริสโตโฟรีสร้างเปียโนอีก 20 เครื่องก่อนที่เขาจะเสียชีวิตในปี ค.ศ. 1731 และเปียโน 3 ตัวของเขาที่ยังคงอยู่ในปัจจุบันย้อนมาจากช่วงปี ค.ศ. 1720
เปียโน เหมือนการพัฒนาทางเทคโนโลยีอื่นๆ มีรากฐานมาจากพัฒนาการของฮาร์ปซิคอร์ดตลอดหลายศตวรรษ ซึ่งรวมถึงขั้นตอนการผลิตแผ่นขยายเสียง โครง และ คีย์บอร์ด คริสโตโฟรีเองก็เป็นผู้ผลิตฮาร์พซิคอร์ด
ความสำเร็จใหม่ที่สำคัญของคริสโตโฟรีคือการให้ค้อนตีสายเปียโนโดยไม่ค้างอยู่กับสาย (เพื่อให้เสียงที่ชัด). นอกจากนั้น ตัวค้อนยังจำเป็นที่จะต้องกลับสู่ตำแหน่งเดิมโดยไม่ดีดหรือเด้งอย่างรุนแรง และที่สำคัญ เปียโนยังจำเป็นที่จะเล่นโนต์ที่รัวได้
เปียโนตัวแรกๆ ของคริสโตโฟรีทำขึ้นมาด้วยสายที่บางกว่าเปียโนปัจจุบัน ทำให้เสียงนั้นเบากว่าเปียโนปัจจุบันมาก. แต่เมื่อเทียบกับคลาวิคอร์ด (เครื่องดนตรีเพียงชนิดเดียวในยุคนั้นที่สามารถควบคุมความเบาหรือดัง) เปียโนมีความดังมากกว่า
เครื่องดนตรีใหม่นี้ไม่ได้รับความสนใจมากนักจนนักเขียนชาวอิตาลีนามว่าสกีปีโอเน มาเฟอี (Scipione Maffei) ได้เขียนและตีพิมพ์บทความ (ค.ศ. 1711) ที่พูดอย่างน่าตื่นตาตื่นใจถึงข้อดีของเปียโน. มาเฟอีได้รวมแบบของเปียโนไว้ในบทความ และกระตุ้นให้ผู้ผลิตอื่นๆ Read the rest of this entry »

Older posts «