May 21

จะเข้(sbobet)

เครื่องดนตรีไทย จะเข้

เครื่องดนตรีไทย จะเข้

จะเข้ นั้นจัดเป็นเครื่องดนตรีที่วางดีดตามแนวนอน ซึ่งจะทำด้วยวัสดุด้วยไม้ท่อนขุดเป็นโพรงอยู่ภายใน นิยมใช้ไม้แก่นขนุน เพราะให้เสียงกังวาลดี ด้านล่างเป็นพื้นไม้ ซึ่งมักใช้ไม้ฉำฉา เจาะรูไว้ให้เสียงออกดีขึ้น มีขาอยู่ตอนหัว ๔ ขา ตอนท้าย ๑ ขา มีสาย ๓ สาย คือ สายเอก(เสียงสูง) สายกลาง(เสียงทุ้ม) ทั้งสองสายนี้ทำด้วยเอ็นหรือไหมฟั่นเป็นเกลียว สายที่สามเรียก สายลวด(เสียงต่ำ) ทำด้วยลวดทองเหลือง ทั้งสามสายนี้ขึงจากหลักตอนหัวผ่าน โต๊ะ (กล่องทองเหลืองกลวง) ไปพาดกับ “หย่อง” แล้วสอดลงไปพันกันด้านลูกบิด(ปักทำด้วยไม้หรืองา) สายละลูก โต๊ะนี้ทำหน้าที่ขยายเสียงของจะเข้ให้คมชัดขึ้น ระหว่างราง ด้านบนกับสายจะเข้ จะมีชิ้นไม้เล็ก ๆ ทำเป็นสันหนาเรียกว่า “นม” ๑๑ นม วางเรียงไปตามแนวยาว เพื่อรองรับการกด จากนิ้วมือขณะบรรเลง นมเหล่านี้มีขนาดสูงต่ำลดหลั่นกันไป ทำให้เกิดเสียงสูง-ต่ำ เวลาดีดจะใช้ไม้ดีดที่ทำด้วยงาหรือเขาสัตว์ กลึงเป็นท่อนกลม ปลายเรียวแหลมมน ดีดปัดสายไปมา ไม้ดีดนี้จะพันติดกับนิ้วชี้มือขวา ส่วนมือซ้ายใช้กดนิ้วบนสายถัดจากนม ไปทางซ้ายเล็กน้อย เพื่อให้เกิดเสียงสูงต่ำตามที่ต้องการ sbobet

ทำไมจึงเรียกว่า “จะเข้” “จะเข้นี้  สันนิษฐานกันว่าเป็นเครื่องดนตรีที่ไทยเราได้แบบมาจากมอญ ก็น่าจะเป็นจริง  เพราะเคยได้เห็นจระเข้ของมอญ  ซึ่งทำรูปตอนด้านกระพุ้งเสียงเป็นหัวจระเข้  ตั้งอยู่ในพิพิธภัณฑ์เมืองย่างกุ่ง  สหภาพพม่า บอกว่าเป็นเครื่องดนตรีที่เก่าแก่มาก  ถ้าของเดิมมีรูปเป็นเช่นนี้คงเรียกว่าจระเข้มาก่อนเช่นเดียวกับพิณอินเดีย  ซึ่งมีรูปเป็นนกยูง  และเรียกว่า  “มยุรี” ภายหลังคงเกรงว่าจะเรียกชื่อไขว้เขว จึงทำให้บัญญัติชื่อเสียใหม่ว่า “จะเข้” จะได้ไม่ซ้ำกับ “จระเข้” สัตว์มีชีวิต” sbobet

Feb 20

บอลสเต็ป- แคน

แคน เครื่องดนตรีไทย

แคน เครื่องดนตรีไทย

แคน เป็นเครื่องดนตรีพื้นเมืองประเภทเครื่องเป่าของชนชาวลาว ซึ่งประกอบด้วยไม้วางขนาดต่างๆ  แคนเป็นสัญลักษณ์ของชาติพันธุ์ลาว ซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน ซึ่งแคนเป็นเครื่องดนตรีที่มีลิ้นโลหะ เสียงเกิดจากลมผ่านลิ้นโลหะไปตามลำไม้ที่เป็นลูกแคน การเป่าแคนต้องใช้ทั้งเป่าลมเข้าและดูดลมออกด้วย ดังนั้นใครที่ไม่เคยเป่ามาก่อนจะเป็นเรื่องยากมากในการเป่า และแคนนนั้นมีหลายขนาด บางขนาดมีเสียงประสานอยู่ด้วย เครื่องดนตรีแคน ยังไม่ทราบว่าใครเป็นผู้ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมา และทำไมจึงชื่อแคน บอลสเต็ป

แคน เครื่องดนตรีไทย

แคน เครื่องดนตรีไทย

ส่วนประเภทของแคนนั้นมีหลายประเภท ซึ่งจะนับจำนวนตามลูก  คือ แคนหก มีลูกแคน 3 คู่ (6 ลูก) ซึ่งเป็นแคนขนาดเล็ก สำหรับเด็กหรือผู้เริ่มฝึกหัดใช้เป่าเพลงง่าย ๆ แคนเจ็ด มีลูกแคน 7 คู่ (14 ลูก) ซึ่ง เป็นแคนขนาดกลาง จะมีเสียงตามโน๊ตครบ 7 เสียง แคนแปด ใหญ่กว่าแคนเจ็ด มีลูกแคน 8 คู่ (16 ลูก) คือ มีเสียง โด เร มี ฟา ซอล ลา ที โด ต่อมาเป็นแคนเก้า มีลูกแคน 9 คู่ (18 ลูก) ใหญ่ที่สุด มีเสียงต่ำที่สุด ต้องใช้ลมในการเป่ามากที่สุดในจำนวนแคนด้วยกัน สรุปแล้วจึงมีลูกแคนทั้งหมด 9 คู่ และที่สำคัญคือเป็นแคนเสียงต่ำที่ใช้เป่าให้เป็นเสียงเบสในการเป่าแบบแคนวง แต่ในปัจจุบันวงดนตรีพื้นเมืองนิยมใช้พิณเบสหรือเบสของดนตรีสากล ซึ่งทำให้แคน 9 จางหาย บอลสเต็ป จึงทำให้คนรุ่นหลัง ไม่มีโอกาสที่จะได้เห็น ได้สัมผัสเสียงของแคน 9 อีกเลย ส่วนแคนสิบ เป็นแคนที่ปรับปรุงมาจากแคนแปด โดยผู้ประดิษฐ์และออกแบบ ชื่อ สำเร็จ คำโมง แต่ในระยะหลังไม่เป็นที่นิยมมากนัก แต่ไม่เป็นที่แพร่หลายจึงทำให้แคนสิบหายสาญสูญไปและไม่มีผู้สืบทอดผลงาน บอลสเต็ป

Feb 06

เครื่องดนตรีไทย – ขลุ่ย(แทงบอลออนไลน์ )

เครื่องดนตรีไทย ขลุ่ย

เครื่องดนตรีไทย ขลุ่ย

เครื่องดนตรีโบราณของไทยอีกชนิดหนึ่งซึ่งเป็นเครื่องเป่า นั้นก็คือ ขลุ่ย มีการสันนิษฐานว่า อาจจะเกิดขึ้นก่อนหรือในสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี ซึ่งร่วมกับสมัยเครื่องดนตรี จำพวก สันนิษฐานว่า อาจจะเกิดขึ้นก่อนหรือในสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี ที่มีหลักฐานสำคัญที่ชัดเจนซึ่งค้นพบใน ในกฎมนเฑียรบาลสมัยพระบรมไตรโลกนาถ (พ.ศ. 1991-2031) แห่งกรุงศรีอยุธยา โดยมีเนื้อความที่ว่า “ห้ามร้องเพลงหรือเป่าขลุ่ย เป่าปี่ สีซอ ดีดกระจับปี่ ดีดจะเข้ ตีตะโพนในเขตพระราชฐาน” ซึ่งก่อนที่จะมาเป็นรูปร่างเป็นขุล่ยในปัจจุบัน ได้รับการพัฒนา แทงบอลออนไลน์  วิวัฒนาการมายาวนานมากแล้ว ซึ่นต้นกำเนิดขึ้นมาจาก ปี่อ้อซึ่งตัวปี่หรือเลาทำจากไม้รวกท่อนเดียวไม่มีข้อ และมีลิ้นซึ่งทำด้วยไม้อ้อลำเล็กสำหรับเป่าให้เกิดเสียง  หลังจากนั้นก็ได้วิวัฒนาการรูปร่าง และวิธีการเล่นจนกลับกลายมาเป็นดังที่เราเห็นในปัจจุบัน แทงบอลออนไลน์

การเปลี่ยนแปลงรูปร่างของขลุ่ยก็เป็นเพราะคนไทยเป็นคนที่มีพรสวรรค์ทางศิลปะ เราจะเห็นได้ว่างานหัตถกรรมของไทยงดงามไม่แพ้ของชนชาติใดในโลก ประกอบกับความคิดที่คนไทยนั้นรูปจักประยุกต์ คิดสร้างสรรค์ที่มีอยู่มากมายอย่างเต็มที่จนล้นออกมาเกิดมาเป็นมรดกทางด้านศิลปวัฒนธรรมอยู่เป็นจำนวนมาก ขลุ่ยก็เช่นเดียวกัน และนอกจากขลุ่ยแล้วนั้น ที่สืบทอดลักษณะและรูปร่างดั่งเดิมมาตั้งแต่โบราณกาลแล้ว ต่อมาบรรพบุรุษของเรายังได้คิดค้นขลุ่ยเพิ่มอีกหลายชนิด ซึ่งบางชนิดไว้สำหรับเล่นคู่กัน ค่อยประสานเสียงให้มีความไพเราะ และเพื่อใช้กาลเล่นละครดึกดำบรรพ์ และยังมีขลุ่ยอีกมากมายที่ใช้เล่นผสม ผสานเสียงกับวงดนตรี ซึ่งบางครั้งก็เล่นคู่กับขลุ่ยด้วย แต่บางครั้งอาจเล่นแยกไปคู่กับดนตรีชนิดอื่น แต่ ปัจจุบันนี้ขลุ่ยที่ยังมีผู้นิยมเล่นมากที่สุด มี 3 ประเภท ก็คือ –ขลุ่ยเพียงออ –ขลุ่ยหลีบ –ขลุ่ยอู้  แทงบอลออนไลน์

Jan 29

เครื่องดรตรีไทย(sbo) – ซอสามสาย

เครื่องดนตรี ซอสามสาย เครื่องดนตรีไทย

เครื่องดนตรี ซอสามสาย เครื่องดนตรีไทย

จะกล่าวถึงเครื่องดนตรีไทยประเภทสาย(sbo) แล้วววันนี้เราจะกล่าวถึง ซอสามสาย ซึ่งมีขนาดที่ใหญ่กว่าซออู้หรือซอด้วง และความพิเศษของซอสามสายคือมีสายคันชักอิสระ กะโหลกซอมีขนาดใหญ่ ทำให้เครื่องดนตรีชนิดนี้เป็นเครื่องดนตรีทีสง่า ซึ่งผู้เล่นจะเล่นในตำแหน่งหน้าของวงดนตรีของไทย

เครื่องดนตรี ซอสามสาย เครื่องดนตรีไทย

เครื่องดนตรี ซอสามสาย เครื่องดนตรีไทย

ประวัติความเป็นมาของ ซอสามสาย แต่ก่อนรูปร่างของซอสามสาย ยังไม่สวยงามดังที่เราๆ เห็นกันในปัจจุบัน จนมาถึงช่วงต้นของกรุงรัตนโกสินทร์ ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย หรือรัชกาลที่ 2 ท่าทรงเป็นอัจฉริยภาพในทางศิลปะด้านต่างๆ อาทิ ทรงเกะสลักบานประตูของพระวิหารวัดสุทัศน์ด้วยตัวพระองค์เอง และซอสามสายก็ยังเป็นสิ่งที่ท่าทรงโปรดปรานเป็นอย่างมาก พระองค์จึงได้มีความคิดที่จะประดิษฐ์ให้ได้ความปราณีมากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มความงดงาม จนออกมาเป็นที่เราพบเห็นในปัจจุบัน และส่วนประกอบต่างๆ ของซอสามสาย ประกอบด้วย ทวนบน ด้านในของทวนบนนี้จะเป็นโพรง ซึ่งเจาะรูด้านข้างใส่ลูกบิด 3 ลูก ทวนบนนี้มีหน้าที่ทำให้เกิดเสียง ความถี่ของเสียง เปรียบเสมือนท่ออากาศ ส่วนต่อไปของซอสามสายคือ ทวนล่างเป็นส่วนที่ต่อจากทวนบนมีรูปทรงเป็นกระบอกทำหน้าที่สำหรับกดนิ้ว และเป็นที่สำหรับผูก รัดอก ส่วนต่อมาคือ ถ่วงหน้า ถือว่าชิ้นส่วนสำคัญที่ติดอยู่ตรงหน้าซอ คุมความถี่ของเสียงที่เกิดขึ้น การควบคุมเสียงดังกล่าวจะทำให้เกิดเสียงนุ่มนวล และไพเราะชวนให้หลงไหลมากขึ้น ส่วนต่อไปคือหย่อง ทำด้วยไม้ไผ่ ลายทั้งสองของหย่องคว้านเป็นเบ้าขนมครกเพื่อทำให้เสียง เพื่อเพิ่มความกังวาลให้กับเสียงที่ส่งออกมา และส่วนสุด(sbo)ท้ายของซอสามสายคือ คันสีที่เราเรียกว่าคันชัก นิยมที่จะใช้ไม้แก้วทำ เพราะความเป็นไม้เนื้อแข็ง ลายไม้สวย คันสีประกอบด้วยไม้และหางม้า คันสีนั้นเหลาเป็นรูปคันศร(sbo)

Dec 04

เครื่องดนตรี – ผีผา(Pipa)

เครื่องดนตรี  ผีผา(Pipa) เครื่องดนตรีจีน

เครื่องดนตรี ผีผา(Pipa) เครื่องดนตรีจีน

Pipa (ในภาษาจีนกลางจะออกเสียงว่า ผิ-ผะ แต่คนไทยเรียก ผีผา) เป็นเครื่องดนตรีที่มีประวัติยาวนานกว่า 1,000 ปี ซึ่งจีน
ได้รับอิทธิพลมาจากตะวันตก เป็นเครื่องดนตรีประเภทดีดที่มีความไพเราะ มีลูกเล่นแพรวพราวในการบรรเลง ซึ่งผู้บรรเลง
ต้องมีความสามารถสูง เนื่องจากเพลงที่บรรเลงส่วนใหญ่จะเป็นเพลงเร็ว
มีเครื่องดนตรีหลายชนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีพัฒนาการมาจากผีผานี้ เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี และเวียดนาม
ผีผายังใช้เล่นในดนตรีประเภทร็อกด้วย เช่น วงอินคูบัส(Incubus)ในแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกาใช้ผีผาในเพลง
“Aqueous Transmission” บรรเลงโดยนักกีตาร์ของวง

เครื่องดนตรี  ผีผา(Pipa) เครื่องดนตรีจีน

เครื่องดนตรี ผีผา(Pipa) เครื่องดนตรีจีน

ลักษณะท่านั่ง
ผู้บรรเลงผีผาส่วนใหญ่จะมีลักษณะท่านั่ง 2 ลักษณะคือ การนั่งไขว่ห้าง และการนั่งตามสบาย  ขึ้นอยู่กับความถนัดของผู้บรรเลง ซึ่งจะเลือกนั่งในลักษณะใดก็ได้ Read the rest of this entry »

Older posts «